ولادت

پسرجانکم !

برایت از مرگ نوشته ام و اگر چه در دلم عهد داشتم دنج خلوتم را به دیگری آغشته نکنم اما یکباره تماشای تسبیح مرا وسوسه کرد که برایت از تولد بنویسم .

(بیشتر…)

مرگ

پسرجانکم! مرگ، یک حقیقت کتمان ناپذیر و غیرقابل فرار است و به همین جهت ترس از مرگ را یکی از چهار رنجی میدانند که مبنای تمام ماتم ها و غصه های آدمیزاد است. یعنی خیلی از ترسهای دیگر مانند، ترس...

ريزشادي

پسرجانکم! ​ریسمان شادیهایت را به سنگ بزرگ نبند. # بادبادک از سبک بودن است که پرواز را تجربه میکند. اگر شادمانی را متوقف به رخدادهای بزرگ کرده باشی، آنقدر در انتظار #شادی فرتوت و خسته خواهی شد که اگر هم...

تاب

پسرجانکم! امروز اول #تابستان نود و هفت است، و تابستان فصل آزمودن «تاب»هاست. زندگی هم تابستان‌هایی دارد که در آن توان ِخودمان و تاب ِمان را خواهیم سنجید. تاب ِما به قدر استعداد و توانمندیمان در #پذیرش است. میدانی علی؟ پذیرفتن...