بزرگى

پسرجانکم ؛ سلام …

بچه‌تر که بودم بزرگ شدن برایم آرزو بود. بعد مسابقه میدادیم که کداممان بزرگتر است و میدانی شاخص بزرگتر شدن چه بود؟ اینکه روبروی هم بایستیم و دستهایمان را دراز کنیم ببینیم دست کی بالاتر هست و خب آن سالها نمیدانستیم همیشه دست یکی بالای دست دیگری هست

(بیشتر…)

تعادل

پسرجانکم! میدانی علی؟ کودک یا فرزند بهترین هدیه و رخدادی است که میتوان در بزرگسالی با آن روبرو شد. مانند رساندن اکسیژن به کسی که در زیر دریا غوطه می خورد. بازگشت به کودکی دقیقا همان چیزی است که ما...

خودت

پسرجانکم! همه کودکان از جمله تو از آنجایی که به مبداء هستی بسیار نزدیکتر از من هستید، به همین سبب میتوانید منبع مناسبی برای دانستن آنچه نمیدانم باشید. مانند صف پر ازدحامی که خبر را از آنهایی که جلوتر هستند...

آخِیش

  پسرجانکم…علی ِ من …هستی ، همین دنیا نیست و تردیدی ندارم که جهانی پس از آن خواهد بود . به ساده ترین برهان برایت بگویم . هستی یک جوانی به من ، یک کودکی به تو بدهکار است و...