زندگی، پیش از مهارت، مساله میخواهد

همانطور که امروزه رسم است ما فرزندانمان را به مدرسه و کلاس‌های #مهارتی مانند موسیقی و زبان می فرستیم تا بتوانیم آتیه آنها را به وسع خود تضمین کنیم؛ در گذشته نیز رسم بر این بوده که کودکان مهارتهای فراخور زمان خود را بیاموزند. به همین سبب دختران در مطبخ و یا پرستاری از فرزندان کوچکتر و پسران در سواری و تیراندازی و شکار نزد بزرگترهای خود آموزش میدیدند. (بیشتر…)

مرگ تدریجی پرستاران تمام وقت

مرگ تدریجی پرستاران تمام وقت شرح یکجانبه توفیق‌ها، شدن‌ها و کامیابی‌ها، تصویر ناقصی از یک زندگی واقعی است. واقعیت این است که خیلی وقتها هم نمیشود که نمیشود! باید ناکامی‌ها و شکست‌ها را هم پذیرفت. قبول اینکه مشکلی هست و...