کودک یا انسان کوچک؟

اپیزود اول

شما را به یک سفر خیالی دعوت میکنم. فرض کنید شهری هست که در آن پدرها به تنهایی و گاه همراه با مادران، هر صبح خودشان را به زندان معرفی میکنند و برای خواب آزاد میشوند و به خانه برمیگردند. مجازات عدم رعایت این حبس خودخواسته آن است که جیره‌ای برای زندگی دریافت نخواهند کرد. (بیشتر…)

تربیت نمایشی

در ایام کهن، مزیت فرزندآوری برای مشارکت در کار و اداره معاش بود. به همین سبب دختران راهی آشپزخانه‌ها میشدند و پسران به مزرعه‌ها میرفتند و حتی همین روزها نیز در جوامع توسعه نیافته و روستایی کشور خودمان نیز این...