آخِیش

 

پسرجانکم…علی ِ من …هستی ، همین دنیا نیست و تردیدی ندارم که جهانی پس از آن خواهد بود . به ساده ترین برهان برایت بگویم . هستی یک جوانی به من ، یک کودکی به تو بدهکار است و رسم روزگار آن نیست که آفرینش را به کسی مدیون باقی گذارد . پس باید جایی باشد که در آن تو کودکی کنی و من جوانی

(بیشتر…)

زندگی در تبعیض

پسرجانكم!  •  برخى سوالها، تلنگر نيست، بلكه مانند گوى تخريب به بنيان ساختمانى ميخورد و آن را درهم مى شكند. نظير آنچه در دى ماه نود و چهار پرسيدى و همچنان به دنبال پاسخش هستم  •  در غروب چهارشنبه، نهم...

مرگ تدریجی پرستاران تمام وقت

مرگ تدریجی پرستاران تمام وقت شرح یکجانبه توفیق‌ها، شدن‌ها و کامیابی‌ها، تصویر ناقصی از یک زندگی واقعی است. واقعیت این است که خیلی وقتها هم نمیشود که نمیشود! باید ناکامی‌ها و شکست‌ها را هم پذیرفت. قبول اینکه مشکلی هست و...