باتو

آن زمان که یکباره و غافلگیرانه، چند ساعت مانده به اذان صبح در اورژانس بیمارستان بالای سرت آمدم و مهربان رنگ و روباخته خبر داد که می گویند کلیه ها از کار افتاده و برای اولین بار کلمه دیالیز را...

رفتن

حالا دیگر با ادبیات جدیدی آشنا شدیم. وقتی ساعتی از بخش بیرون می روی و برمیگردی؛ صورت بهت زده مادرانی که کنار تخت کودکان خود نشسته اند نشان از غوغایی میدهد که در چند دقیقه برپا شده است. اما به...

لبه دنیا

همین امروز … یعنی سوم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج شد دقیقا نه ماه. وقتی می گویم نه ماه یعنی سه فصل… یعنی پاییز، یعنی زمستان، یعنی تابستان. یعنی در هجوم باران ، سوز یخبندان، دبش...