کتاب بهترین دوست تو نیست

همه #تربیت ثمره اندیشه و محاسبه نیست. خصایصی نیز هست که ما ناخواسته به فرزندانمان منتقل میکنیم. و من نگران روزی هستم که تو هم به درد پدرت گرفتار شوی. زیستن در جهان ِ یکنفره‌ای که #کتاب جایگزین تمام روابط دیگر است.  تبدیل شدن همه جهان پیرامون به #واژه و انس بیش از حد به کلمات آنقدر که حتی ترجیح بدهی #دوستت_دارم را هم بخوانی تا اینکه بشنوی

پسر … ! من میفهمم این وضعیت مطلوب نیست چون قبل از آن دویدن در کوچه، بالارفتن از درخت، شیطنت با بچه محل‌ها و یقه گرفتن پای مرام و پشت ِ رفیق درآمدن و کوه رفتن های جمعی و شب نشینی ها و رفیق بازی‌ها را تجربه کرده ام و میدانم کتاب با همه خوبی هایش فقط #قصه_زندگی را به تو منتقل خواهد کرد و نه #زندگی را.

نگران این هستم که #انزوایی که بر من تحمیل شد برای تو بشود #رسم زندگی و به خیالت آید که زندگی همین است. علی ، کتاب خوب است اما فقط یکی از خوبی ها … اگر روزی باور کردی که کتاب بهترین دوست توست، یعنی خاک بر سر معنای دوستی که یک شیء جامد میشود دوست روح ِ سیال.

#قربانت_بابا

2 دیدگاه

  1. عاطفه می گوید :

    هميشه فكر ميكردم كتاب خوندن تنها اعتياديه كه ضرر نداره
    اما ازين زاويه كه شما ديدي به نظرم حق با شماست

دیدگاهتان را بنویسید