حق خطا

پسرجانکم!

میدانی من چرا برای تو می توانم صدها نکته تربیتی بگویم و به ارث بگذارم؟ چون خزانه نقصم … هربار که خودم را تماشا میکنم، حفره‌ای و لکه‌ای پیدا میکنم و از آن نکته ای برمی‌آید که برای تو باقی میگذارم. البته معنایش این نیست که تو نباید خطاکنی چراکه اختیار داری برای خطا کردن. اما لااقل امیدوارم بتوانی خطاهای جدیدتری را تجربه کنی و به تکرار خطاهای پدرت نرسی.

این جمله را با جانم شناختم و برایت تکرار میکنم. «علی تو حق داری خطا کنی» و این حقی است که خداوند برای انسان به رسمیت شناخته اما «نباید خطایت را حق بدانی» و این دامی است که به واسطه آن، انسان دوزخها میسازد. حق ِخطا کردن به معنای حق بودن خطانیست. برای در امان ماندن از این دام باید هر روز خودت را در آینه مرور کنی، خطاهایت را بشناسی و زیرش بنویس خطا کردم اما حق نیستم.

باشه بابا؟

#آقای_کوچک

#باباگفت #رمضان

 

دیدگاهتان را بنویسید