انتظار آموزشی

تحول در مفهوم ایمان برای من از آنجایی آغاز شد که #ثواب از ادبیات ذهنی ام حذف شد. یک شب مدت مدیدی به #پاداش فکر میکردم و تصمیم گرفتم که تصور کنم هیچ رفتار و گفتاری #ثواب ندارد؛ حالا ببینم...

کودک شدن

#بچه ها تا زمانی که #بزرگتر نشده اند، به دیگران #آسیب نمیزنند، #فحش نمیدهند، چیزی به نام #نیرنگ را نمیدانند و برای #شاد_زیستن نیازمند امکانات وسیعی نیستند. به همین خاطر یک #کودک میتواند ساعتها با چند #اسباب_بازی ساده سرگرم باشد...