کوچ

پسرجانکم! امروز بیشتر از هر روز دیگری میل داشتم تو را در بغلم فشار دهم، به آغوشت گرفتم اما گفتی” میشه بذاری برم ” و این عاشقانه ترین تصمیم ممکن است ، که در اوج خواستن ، بگذاری که برود...

ولادت

پسرجانکم ! برایت از مرگ نوشته ام و اگر چه در دلم عهد داشتم دنج خلوتم را به دیگری آغشته نکنم اما یکباره تماشای تسبیح مرا وسوسه کرد که برایت از تولد بنویسم .

مرگ

پسرجانکم! مرگ، یک حقیقت کتمان ناپذیر و غیرقابل فرار است و به همین جهت ترس از مرگ را یکی از چهار رنجی میدانند که مبنای تمام ماتم ها و غصه های آدمیزاد است. یعنی خیلی از ترسهای دیگر مانند، ترس...

ريزشادي

پسرجانکم! ​ریسمان شادیهایت را به سنگ بزرگ نبند. # بادبادک از سبک بودن است که پرواز را تجربه میکند. اگر شادمانی را متوقف به رخدادهای بزرگ کرده باشی، آنقدر در انتظار #شادی فرتوت و خسته خواهی شد که اگر هم...