گلـ ت

پسرجانکم! برای بار چندم است که این فیلم را نگاه میکنم … آخر تصمیم گرفتم دغدغه ام را برایت بنویسم. فیلم آزادکردن پروانه را میگویم. دیالوگ های بین تو و مهربان و اصرار دلسوزانه تو وقتی که میگی «پروانه برو…...

سپردن

پسرجانکم! زیستن، سنگین ترین باریست که انسان میتوانست بردوش بکشد به شرط آنکه «انسانی زیستن» مدنظر باشد و الا چه تفاوت دارد میان حیات یک حشره و یک درخت تا انسان؟ انسانی زیستن همان بار بزرگی است که بر کوه...

بها

پسرجانکم! ای کاش مزاج هستی اینگونه بود که هرچه تو میخواستی، میشد. ای کاش آفرینش را به میل ما و گوش  به فرمان ما ساخته بودند. ای کاش دنیا چنان جای امنی بود که اضطراب فقدان و از دست دادن...

شكستن

پسرجانکم! عزیزترینم … میدانی فرق پادشاهان سفاک و خونریز و حاکمان ریاکار و مستبد، با پیامبران در چیست؟ سلاطین فاجر و فاسق، در حالی بر مردم حاکم شده‌اند که بر خودشان حاکم نیستند. آنها بر پیرامون خود مسلطند اما بر...