خودت

پسرجانکم!

همه کودکان از جمله تو از آنجایی که به مبداء هستی بسیار نزدیکتر از من هستید، به همین سبب میتوانید منبع مناسبی برای دانستن آنچه نمیدانم باشید. مانند صف پر ازدحامی که خبر را از آنهایی که جلوتر هستند باید گرفت و شما زلال ترید و به همین سبب هر وقت با بچه ها هم صحبت هستم گوشهایم تیزتر از همیشه است تا ببینم چه اشاره ای را سوغاتی آورده اند.

(بیشتر…)