تعادل

پسرجانکم!

میدانی علی؟ کودک یا فرزند بهترین هدیه و رخدادی است که میتوان در بزرگسالی با آن روبرو شد. مانند رساندن اکسیژن به کسی که در زیر دریا غوطه می خورد. بازگشت به کودکی دقیقا همان چیزی است که ما در جوانی و میانسالی به آن نیاز خواهیم داشت. چیزی از جنس مواجهه با خود ِزلال و منهای رودربایستی ها و پرهیزهای زائد.

(بیشتر…)

ایستادگی

پسرجانکم! از میان انبوه حیواناتی که در جنگل ِهستی زندگی می‌کنند، انسان و تنها انسان است که بر روی دوپایش ایستاده و سرشتش آن است که سربالا راه برود و تنها انسان است که عمود بر دشت زندگی میکند. به...