کودک شدن

#بچه ها تا زمانی که #بزرگتر نشده اند، به دیگران #آسیب نمیزنند، #فحش نمیدهند، چیزی به نام #نیرنگ را نمیدانند و برای #شاد_زیستن نیازمند امکانات وسیعی نیستند. به همین خاطر یک #کودک میتواند ساعتها با چند #اسباب_بازی ساده سرگرم باشد و این سرگرمی تابع #قیمت نیست چه بسا ارزانترین اسباب بازی بیش از گرانترین ِ انها برایشان جذاب باشد و معمولاً ما تعجب میکنیم که اسباب بازی های بهتری را کنار گذاشته تا با این بازی کند. بچه ها لبریز #پرسش هستند و از بارها پرسیدن خسته نخواهند شد. آنها #کلیشه و #تقیدی ندارند و برای یک مشکل مقید به یک #راه_حل نیستند و با محدودیت امکانات روبرو نخواهند شد. قاشق ندهید با دست میخورند بشقاب نباشد روی میز غذا میخورند و از همه اینها بی نهایت #لذت می برند …

بعد تراژدی تلخ ماجرا این است که ما میخواهیم #کودکانمان را #بزرگ کنیم. یعنی یک موجود مزخرفی شبیه خودمان. شاید روزی مکاتب تربیتی برپا شوند که دغدغه‌شان بجای بزرگ کردن کودکان، کودک ساختن از بزرگان باشد.