تربیت نمایشی

در ایام کهن، مزیت فرزندآوری برای مشارکت در کار و اداره معاش بود. به همین سبب دختران راهی آشپزخانه‌ها میشدند و پسران به مزرعه‌ها میرفتند و حتی همین روزها نیز در جوامع توسعه نیافته و روستایی کشور خودمان نیز این قاعده برپاست و حالا #کودکان_کار به عنوان یک معضل اجتماعی شناخته میشوند.

من اما میخواهم به معضل پنهان دیگری اشاره کنم که چه بسا هنوز به عنوان معضل شناخته نمیشود بلکه اسباب تفاخر است. و آن هم تربیت نمایشی و #کودکان_نمایشی هستند. (بیشتر…)