انتظار آموزشی

تحول در مفهوم ایمان برای من از آنجایی آغاز شد که #ثواب از ادبیات ذهنی ام حذف شد. یک شب مدت مدیدی به #پاداش فکر میکردم و تصمیم گرفتم که تصور کنم هیچ رفتار و گفتاری #ثواب ندارد؛ حالا ببینم ایمان به چه کاری می‌آید و به چه چیزی میخواهم ایمان داشته باشم. ایمان بی نیاز به #ثواب خیلی متفاوت از تجربه سابق بود.

حالا در #آموزش و #تربیت هم به همین چالش رسیده‌ام. مساله از جایی شروع شد که فرض کردم در آموزش علی #مدرک_تحصیلی موضوع تعیین کننده‌ای نیست. (بیشتر…)