رفتن

حالا دیگر با ادبیات جدیدی آشنا شدیم. وقتی ساعتی از بخش بیرون می روی و برمیگردی؛ صورت بهت زده مادرانی که کنار تخت کودکان خود نشسته اند نشان از غوغایی میدهد که در چند دقیقه برپا شده است. اما به رعایت ِ دل ِ کودکان ِ خواب و بیدار بخش؛ هیچ صحبتی به صراحت بیان نمی شود…

چشمانم دو دو میزند به دنبال بچه ها … علی هست … اما تخت بالاسر ! خالی است … (بیشتر…)

لبه دنیا

همین امروز … یعنی سوم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج شد دقیقا نه ماه. وقتی می گویم نه ماه یعنی سه فصل… یعنی پاییز، یعنی زمستان، یعنی تابستان. یعنی در هجوم باران ، سوز یخبندان، دبش...

دَم

علی … حالا رسیده ایم به نخستین دقایق بامداد دومین روز رمضان. ساعتی از افطار گذشته است و من در خنکای شبانگاهی خردادماه برای تو می نویسم از سوال روزهای سرد زمستانی تو و تقلا برای پاسخ. حتی آن غروب کذایی...