زندگی، پیش از مهارت، مساله میخواهد

همانطور که امروزه رسم است ما فرزندانمان را به مدرسه و کلاس‌های #مهارتی مانند موسیقی و زبان می فرستیم تا بتوانیم آتیه آنها را به وسع خود تضمین کنیم؛ در گذشته نیز رسم بر این بوده که کودکان مهارتهای فراخور زمان خود را بیاموزند. به همین سبب دختران در مطبخ و یا پرستاری از فرزندان کوچکتر و پسران در سواری و تیراندازی و شکار نزد بزرگترهای خود آموزش میدیدند. (بیشتر…)