کودک شدن

#بچه ها تا زمانی که #بزرگتر نشده اند، به دیگران #آسیب نمیزنند، #فحش نمیدهند، چیزی به نام #نیرنگ را نمیدانند و برای #شاد_زیستن نیازمند امکانات وسیعی نیستند. به همین خاطر یک #کودک میتواند ساعتها با چند #اسباب_بازی ساده سرگرم باشد و این سرگرمی تابع #قیمت نیست چه بسا ارزانترین اسباب بازی بیش از گرانترین ِ انها برایشان جذاب باشد و معمولاً ما تعجب میکنیم که اسباب بازی های بهتری را کنار گذاشته تا با این بازی کند. بچه ها لبریز #پرسش هستند و از بارها پرسیدن خسته نخواهند شد. آنها #کلیشه و #تقیدی ندارند و برای یک مشکل مقید به یک #راه_حل نیستند و با محدودیت امکانات روبرو نخواهند شد. قاشق ندهید با دست میخورند بشقاب نباشد روی میز غذا میخورند و از همه اینها بی نهایت #لذت می برند …

بعد تراژدی تلخ ماجرا این است که ما میخواهیم #کودکانمان را #بزرگ کنیم. یعنی یک موجود مزخرفی شبیه خودمان. شاید روزی مکاتب تربیتی برپا شوند که دغدغه‌شان بجای بزرگ کردن کودکان، کودک ساختن از بزرگان باشد.

اخلاق ِ راه

ماجرای بن‌تن از اونجایی آغاز شد که یک مغازه اسباب بازی فروشی در زمان خداحافظی یک سی‌دی بن‌تن به علی هدیه داد.زندی مغازه‌دار و غفلت ما کافی بود تا در کمتر از چند هفته، این عروسک بشود سرگرمی جدی علی....

رفتن

حالا دیگر با ادبیات جدیدی آشنا شدیم. وقتی ساعتی از بخش بیرون می روی و برمیگردی؛ صورت بهت زده مادرانی که کنار تخت کودکان خود نشسته اند نشان از غوغایی میدهد که در چند دقیقه برپا شده است. اما به...